kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    ALBRECHT Ferenc: 32 tétel lapozás: 1-30 | 31-32

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


35. ALBRECHT Ferenc: A kisebbségi jogok jogi természete ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1922. október 15., 1. évf. 4. sz., 102-106. p., Jogelméleti tanulmány

82. ALBRECHT Ferenc: Az erdélyi szász nemzeti autonómia. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1922. december 15., 1. évf. 8. sz., 243-248. p., Történeti áttekintés (1224-1920).

146. ALBRECHT Ferenc: Államszuverenitás és kisebbségi jogok. [1. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. március 15., 2. évf. 6. sz., 202-206. p., Jogelméleti tanulmány. Második részét l. a 183. tételnél.

183. ALBRECHT Ferenc: Állami beavatkozás és kisebbségi jog. [2. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. május 15., 2. évf. 10. sz., 350-354. p., Jogelméleti tanulmány. Vö. még a 146. tétellel.

237. ALBRECHT Ferenc: A Nemzetek Szövetsége, a Nemzetek-Szövetségi Társaságok Uniója és az Interparlamentáris Unió. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. aug. 1., 2. évf. 15-16. sz., 593-603. p., Szervezeti felépítésük, feladataik.

306. ALBRECHT Ferenc: Masaryk könyvei. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1923. november 15., 2. évf. 22. sz., 884-885. p., Ismertetés T. G. Masaryk alábbi két könyvéről: 1. Das neue Europa. Der slavische Standpunkt. C. A. Schwetschke und. Sohn, Berlin, 1922. "Ennek a könyvnek a magyar fordítása Dombay Bálinttól megjelent: Globus könyvnyomda, lapkiadó és irodalmi r. t.-nál, Košice, 1923"; 2. Szlávok a háború után. A bolsevizmusról. Ford. Szepesi Miksa és Papp Dezső. Košice, 1923.

339. ALBRECHT Ferenc: Államkormányzat és kisebbségi jog. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1924. január 1., 3. évf. 1. sz., 35-37. p., A szerző a kisebbségi jogok kérdését az államkormányzathoz való viszonyában vizsgálja, "tisztán és kizárólag a politika tudományának alapján". (Jogelméleti fejtegetés.)

463. ALBRECHT Ferenc: A Nemzetek Szövetsége és a kisebbségek védelme. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1924. július 1., 3. évf. 13. sz., 550-559. p., Beszámoló a Nemzetek Szövetsége 1921-1923. évi tevékenységéről a Resumé Mensuel des Travaux de la Societé des Nations (a Nemzetek Szövetsége hivatalos közlönye) alapján.

639. ALBRECHT Ferenc: A Nemzetek Szövetsége és a kisebbségek védelme 1924-ben. NEMZETEK SZÖVETSÉGE, MK, 1925. február 15., 4. évf. 4. sz., 144-149. p., Az 1924. évi tevékenységének ismertetése a Resumé Mensuel des Travaux de la Société des Nations közleményei alapján.

850. ALBRECHT Ferenc: A XXIII-ik Interparlamentáris konferencia anyagából. Union Interparlamentaire. XXIII.-me Conference Washington et Ottawa 1-13 octobre. Documents preliminaires I. Ordre du jour. Projets de resolutions. - II. Rapports. Ism. -. [1. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1925. december 1., 4. évf. 23. sz., 897-899. p., A napirend 6. pontjának ismertetése: a nemzeti és gyarmati kérdéseket tanulmányozó Állandó Bizottság rezolucójának elemzése. Vö. még a 862. tétellel.

862. ALBRECHT Ferenc: A XXIII-ik Interparlamentáris konferencia anyagából. Union Interparlamentaire. XXIII.-me Conference Washington et Ottawa 1-13. octobre. Documents prelimiaires. I. ordre du jour. Projets de Résolutions. - II. Rapports. (Befejező közlemény.) ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1925. december 15., 4. évf. 24. sz., 937-940. p., A napirend 6. pontjának részletes ismertetése. L. még a 850. tételt.

1058. ALBRECHT Ferenc: Az új agrárdemokráciák. Sebess Dénes könyve. Ismerteti -. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1926. október 1., 5. évf. 19. sz., 731-741. p., A közlemény ismerteti a "Közép- és Kelet-Európában végrehajtott agrárreformokról" szóló művet; bő szemelvényekkel.

1097. ALBRECHT Ferenc: Gróf Tisza István összes munkái. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1926. november 15., 5. évf. 22. sz., 856-858. p., A szerző ismerteti az alábbi művet: Gróf Tisza István munkái. Az Országos Tisza István Emlék-Bizottság kezdeményezésére és támogatásával kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. 4. sorozat. Harmadik kötet. Levelek, távíratok, távbeszélőn küldött izenetek, egyes előterjesztések és naplószerű feljegyzések 1915 januártól júliusig. Bp. 1926. Franklin Társulat. 387. l.

1138. ALBRECHT Ferenc: Mocsáry Lajos centenáriuma. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1927. január 1., 6. évf. 1. sz., 16-18. p., Megemlékezés születésének századik évfordulója alkalmából.

1216. ALBRECHT Ferenc: A Nemzetek Szövetsége és a kisebbségek védelme 1926. évben. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1927. március 15., 6. évf. 6. sz., 219-221. p., Beszámoló a Nemzetek Szövetségének 1926. évi tevékenységéről.

1281. ALBRECHT Ferenc: Gróf Tisza István Összes Munkái. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1927. június 15., 6. évf. 12. sz., 459-460. p., Ismertetés a műről. (Az Országos Tisza István Emlékbizottság kezdeményezésére és támogatásával kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. 4. sorozat. Negyedik kötet. Levelek, táviratok, távbeszélőn küldött izenetek, egyes előterjesztések az 1915. és 1916. évekből. Budapest, 1927. Franklin Társulat, Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda. 430 l.)

1338. ALBRECHT Ferenc: Forrástanulmányok Gróf Tisza István román nemzetiségi politikájához. [1. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1927. október 1., 6. évf. 19. sz., 681-689. p., A szerző vázolja a Tisza István román nemzetiségi politikáját meghatározó tényezőket. Vö. még az 1348., 1361., 1374., 1385., 1400., 2077. tétellel.

1348. ALBRECHT Ferenc: Forrástanulmányok Gróf Tisza István román nemzetiségi politikájához. II. [közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1927. október 15., 6. évf. 20. sz., 721-732. p., Tisza István tevékenységének áttekintése (1893-1905). Vö. még az 1338., 1361., 1374., 1385., 1400., 2077. tétellel.

1361. ALBRECHT Ferenc: Forrástanulmányok Gróf Tisza István román nemzetiségi politikájához. III. [közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1927. november 1., 6. évf. 21. sz., 759-770. p., Tisza István tevékenységéről (1910-1913). Vö. még az 1338., 1348., 1374., 1385., 1400., 2077. tétellel.

1374. ALBRECHT Ferenc: Forrástanulmányok Gróf Tisza István román nemzetiségi politikájához. IV. [közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1927. november 15., 6. évf. 22. sz., 799-821. p., Tisza István tevékenységéről. "Az 1913/14-es paktum-tárgyalások." (A szerző közli Tisza István 1914. febr. 20-án, a képviselőházban elmondott beszédének szövegét.) Vö. még a 1338., 1348., 1361., 1385., 1400., 2077. tétellel.

1385. ALBRECHT Ferenc: Forrástanulmányok Gróf Tisza István román nemzetiségi politikájához. V. [közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1927. december 1., 6. évf. 23. sz., 844-854. p., Tisza István tevékenységéről (1914). "Ferenc Ferdinánd, Vilmos császár és Tisza román nemzetiségi politikája". Vö. még az 1338., 1348., 1361., 1374., 1400., 2077. tétellel.

1400. ALBRECHT Ferenc: Forrástanulmányok Gróf Tisza István román nemzetiségi politikájához. VI. [közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1927. december 15., 6. évf. 24. sz., 886-893. p., Tevékenységéről (1914). "Tisza István román politikája a háború első napjaiban". Vö. még 1338., 1348., 1361., 1374., 1385., 2077. tétellel.

1408. ALBRECHT Ferenc: Gróf Tisza István és a románok a háború alatt. [1. közl.] STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1928. január 1., 7. évf. 1. sz., 11-21. p., Tisza István tevékenységéről (1914-1915). "A világháború első éveinek nemzetiségi politikája (1914-1915)". A közlemény adja az alábbi leveleket is: T. I. levele Metianu János gör. Kel. érsek metropolitához (1914. szept. 22.); Metianu János válasza T. I. 1914. szept. 22-i levelére; T. I. erre való válaszlevele Metianu Jánoshoz; továbbá részletek a levelezésből. (T. I. Összes Művei II. köt. alapján.) Vö. még az 1417., 1428., 1438. tétellel.

1417. ALBRECHT Ferenc: Gróf Tisza István és a románok a háború alatt. II. [ közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1928. január 15., 7. évf. 2. sz., 43-52. p., Tevékenységéről (1914-1915), levelezése alapján. Vö. még 1408., 1428., 1438. tétellel.

1428. ALBRECHT Ferenc: Gróf Tisza István és a románok a háború alatt. III. [ közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1928. február 1., 7. évf. 3. sz., 95-103. p., A közlemény tartalma: "Tisza István román külpolitikája 1914/15-ben". (Levelezése alapján.) Vö. még az 1408., 1417., 1438. tétellel.

1438. ALBRECHT Ferenc: Gróf Tisza István és a románok a háború alatt. IV. [ közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1928. február 15., 7. évf. 4. sz., 125-131. p., Tisza István tevékenységéről (1915). (Levelezése alapján.) Vö. még az 1408., 1417., 1428. tétellel.

1711. ALBRECHT Ferenc: A magyar kormány kisebbségi memoranduma. DOKUMENTUMOK, MK, 1929. május 1., 8. évf. 9. sz., 346-347. p., A szerző ismerteti a magyar kormány állásfoglalását.

2077. ALBRECHT Ferenc: Forrástanulmányok gróf Tisza István román nemzetiségi politikájához. [7. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1931. január 1., 10. évf. 1. sz., 7-13. p., Tisza István tevékenységéről (1914). Vö. még az 1339., 1349., 1362., 1375., 1386., 1401. tétellel.

2133. ALBRECHT Ferenc: "Tradicionális, önkéntes és kényszerkisebbségek". (Egy érdekes eszmecsere.) Ism.- dr. MK, 1931. március 16., 10. évf. 6. sz., 222-228. p., A közlemény ismerteti az alábbi írásokat: Teleky Pál gróf: Traditionelle, freiwillige und Zwangsminderheiten (Pester Lloyd, 1931. febr. 18.); Noch ein Wort zur Minderheitenfrage (Pester Lloyd, 1931. febr. 22.); Gratz Gusztáv: Minderheitsfrage und Minderheitsrecht (Pester Lloyd, 1931. febr. 20.); Bleyer Jakab: Traditionelle, freiwillige und Zwangsminderheiten (Pester Lloyd, 1931. febr. 21.). Vö. még a 2135. tétellel.

2147. Könyvek a nemzeti kérdésről. Levél dr. Jakabffy Elemérhez a "Magyar Kisebbség" szerkesztőjéhez. [2. közl.] KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1931. április 1., 10. évf. 7. sz., 265-270. p., A közlemény adja Albrecht Ferenc olvasói levelét Berecz Kálmán bibliográfiájával kapcsolatban, kiegészítő adatokkal. Vö. még a 2114., 2124. tétellel.

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék